Dr.Győrfi Mária*, dr.Szakács Zoltán**, dr.Köves Péter**

(*Intell-Med Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás, **Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Alvásdiagnosztikai és Terápiás Centrum)

Obstruktív alvási apnoe szindróma szűrése többműszakos munkakört betöltőkben

Összefoglalás

 

A krónikus napközbeni aluszékonyság igen gyakori panasz, amely jelentősen rontja az életminőséget, összetett mechanizmus révén gátolja a mentális funkciókat és a mentális teljesítményt, gyakran vezet – munkahelyi és közlekedési balesetek okozójaként - fatális következményhez is. A krónikus napközbeni aluszékonyság, mint panasz mögött az elsődleges alvászavarokat kell keresnünk. Ezek közül népegészségügyi jelentősége miatt kiemelkedik az obstruktív alvási apnoe szindróma (Obstuctive Sleep apnoe Syndrome). A napközbeni aluszékonyság, a mentális deficit tünetek kialakulásában nyilvánvalóan fokozottan veszélyeztettek a többműszakban dolgozó munkavállalók. A közöttük organikus alvásbetegségekben szenvedők különösen ki vannak téve az ez okból bekövetkező munkahelyi balesetek, a munkakörben figyelem zavar miatt történő hibázás veszélyének. Ilyen esetben ugyanis a cirkadián ritmus zavarából fakadó inszomnia-hyperszomnia szindróma mellett alvásfragmentáció-hyperszomnia is jelen van és súlyos, krónikus nappali aluszékonyságot, mentális deficit tünetet, a figyelem, a megjegyző memória és az executiv funkciók romlását eredményezi. Munkánk célja a többműszakos munkakört betöltöttek között az obstruktív alvási apnoe szindrómában szenvedők prevalenciájának megítélése volt. A kiszűrt személyeket alváslaboratóriumban diagnosztizáltuk, majd megfelelő terápiával láttuk el és gondozásba vettük őket. 218 többműszakos munkakörben dolgozó őrző-védő munkavállaló OSAS-ra történő kérdőíves szűrése során a dolgozók 23%-ában találtunk OSAS gyanút. A kiszűrt személyeket alváslaboratóriumban történő poliszomnográfiás vizsgálatnak vetettük alá, melyek igazolták a kérdőíves szűrés gyanúját. A súlyos OSAS-ban szenvedők nappali alváskésztetése kóros mértékben fokozódik és a többműszakos munka körülmények között figyelmük, koncentráló képességük, vigilanciájuk, munka és kognitív teljesítményük társaikhoz képest jelentős mértékben hanyatlik.

 

Abstract

Chronic daytime sleepiness is an extremely common complaint, which substantially diminishes the quality of life. It interferes with mental functioning and performance through a complex mechanism; it often proves fatal by causing industrial or road accidents. The occurrence of this symptom is related to primary sleep disorders. The latter include obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), which is a problem of public health significance. The incidence of daytime drowsiness and mental deficit is evidently higher among individuals employed in alternating work shifts. The presence of organic sleep disorders in this population is associated with a higher risk of accidents and lapses caused by attention deficit disorder at job. In particular, the insomnia-hypersomnia syndrome is accompanied by sleep fragmentation syndrome in such cases and their combination result in severe, chronic daytime sleepiness, mental deficit, as well as the decline of attention, long-term memory, and executory functions.

This study was conducted to appraise the prevalence of OSAS among individuals employed in alternating work shifts. The tentative diagnosis suggested by screening was validated by testing in a sleep laboratory; afflicted individuals received appropriate treatment and follow-up care. Screening conducted by administering a questionnaire suggested OSAS in 23 per cent of 218 subjects employed as sentries/guards in alternating work shifts. Individuals identified by screening underwent polysomnography in a sleep diagnostics laboratory in order to confirm the tentative diagnosis. Advanced OSAS is associated with abnormal enhancement of daytime sleepiness, which results in significant impairment of attention, mental concentration, vigilance, cognitive and job performance in afflicted individuals employed in alternating workshifts.                                                                                                                                                    ,

 

Bevezetés

A krónikus napközbeni aluszékonyság igen gyakori panasz, amely jelentősen rontja az életminőséget, összetett mechanizmus révén gátolja a mentális funkciókat és a mentális teljesítményt, gyakran – munkahelyi és közlekedési balesetek okozójaként - fatális következményhez is vezethet. A krónikus napközbeni aluszékonyság, mint panasz mögött az elsődleges alvászavarokat (obstruktív alvási apnoe, alvásfüggő mozgászavarok, narkolepszia, idiopathiás hiperszomnia, cirkadián alvás-ébrenlét ritmus zavarai), az aluszékonysághoz vezető neurológiai/pszichiátriai kórképeket, számos belgyógyászati kórképet, gyógyszerhatást, valamint a krónikus alvás-elégtelenség egyéb formáit kell keresnünk. Bár a tapasztalatok szerint az okok gyakoriságában elég egyértelmű sorrend adható meg, egy beteg esetén a szimptóma több okát kell és lehet feltételezni. Ezek közül népegészségügyi jelentősége miatt kiemelkedik az obstruktív alvási apnoe szindróma (Obstuctive Sleep apnoe Syndrome), továbbiakban OSAS. Jellemző tüneteit az 1. táblázat mutatja. Az elalvásos balesetek és az obstruktív apnoe összefüggésével kapcsolatban szignifikáns különbséget találtak az OSAS betegek és a kontrollcsoport baleseti statisztikájában.(1) Arbus megvizsgálta, hogy 110, súlyos elalvásos közlekedési balesetet okozó 28 és 57 év közötti gépkocsivezető milyen alvás- ébrenlétzavarban szenvedett.(2) Azt találta, hogy 31%-ban  obstruktív alvási apnoe , 10%-ban narkolepszia, 38 %-ban a többműszakos munkakör számlájára írható az akaratlan elalvás, míg  12%-ban hosszú vérszint felezési idejű nyugtatók tartós alkalmazása tehető felelőssé a balesetért. Az OSAS gyakorisága az átlagnépességben 4%, a férfiak 40-60 éves korosztályában már 8-12%, 60 év felett 15-20 %. A hipertóniás betegek több, mint 30 %-a szenved fel nem ismert OSAS-ban, közel 70%-uknál az apnoe okozta nokturnális hipoxiás stressz az oka a terápia-rezisztens magas vérnyomásnak.(3,4,5,6,7,8) Az OSAS,  a stroke, illetve a miokardiális infarktus halálozást 7-10 szeresére növeli, 8-10 szeresére növeli a közlekedési és munkahelyi baleseteket.(9,10,11,12,13,14)

A napközbeni aluszékonyság, a mentális deficit tünetek kialakulásában nyilvánvalóan fokozottan veszélyeztettek a több műszakban dolgozó munkavállalók. A közöttük organikus alvásbetegségekben szenvedők különösen ki vannak téve az ez okból bekövetkező munkahelyi balesetek, a munkakörben figyelem zavar miatt történő hibázás veszélyének. Ilyen esetben ugyanis a cirkadián ritmus zavarából fakadó inszomnia-hyperszomnia szindróma mellett alvásfragmentáció-hyperszomnia is jelen van és súlyos, krónikus nappali aluszékonyságot, mentális deficit tünetet, a figyelem, a megjegyző memória és az executiv funkciók romlását eredményezi.(15,16) Munkánk célja a többműszakos munkakört betöltöttek között az obstruktív alvási apnoe szindrómában szenvedők prevalenciájának megítélése volt. A kiszűrt személyeket alváslaboratóriumban diagnosztizáltuk, majd megfelelő terápiával láttuk el és gondozásba vettük őket.

 

Módszerek

Munkánk során 218 többműszakos körülmények között dolgozó őrzés-védelemmel foglalkozó munkavállalót vizsgáltunk meg. Kérdőíves szűrés segítségével állítottuk fel az OSAS gyanúját, illetve mértük fel a szövődmények jelenlétét. A kérdőívet az MH Központi Honvédkórház Alvásdiagnosztikai Centrumában dolgozták ki és már két hazai epidemiológiai vizsgálat során használták.(17) Az alapkérdőív kérdéscsoportjait úgy szerkesztettük meg, hogy azokból a napközbeni aluszékonyság- figyelemzavar-feledékenység mértékére, az éjszakai horkolás veszélyességére, az alvászavar súlyosságára és következményeire, a veszélyes szövődményekre (hipertónia, diabetesz, kardiális-cerebrovaszkuláris események) utaló összevont változókat képezhessünk az OSAS alapos gyanújának megállapításához. A vizsgált személyek mind férfiak voltak, életkor szerinti megoszlásukat az 1. ábra mutatja. A kérdőíves szűrés feladata, csupán a gyanú felvetése lehet. Ennek hatékonysága természetesen jelentős mértékben függ a kérdőív megfelelő tartalmi- szerkezeti jellemzőitől, a szűrőmunka szervezettségétől, a benne résztvevők elkötelezettségétől. A diagnózis megállapítása az alváslaboratórium diagnosztikai feladata. Ennek kell tisztáznia a kórkép jellegét, esetleges szövődményeit, az OSAS kórképén belül pedig - részben az alváslaboratóriumi paraméterek, részben a klinikai kép és panaszok összessége alapján - az OSAS klinikai súlyosságát, ami a kezelés alapvető stratégiáját határozza meg. A standard poliszomnográfia alapvető vizsgáló módszere a primér alvászavaroknak. A poliszomnográfiás vizsgálatokat „Alice 3 és 4” (Respironics Co.) eszközökkel végeztük. A vizsgálatok során a légző mozgásokat Pro-Tech®Piezo Respiratory Effort Sensor-ral, az oronazális légáramlást Stardust® Nasal Cannulae-val, a  vér oxygén szaturációját pulzoxyméterrel, a szív ritmust EKG-val mértük. A poliszomnográfiás vizsgálatok tartalmaztak elektroencephalogrammot (C4A2 és C3A2 elvezetéseken, elektrooculogrammot, szubmentális elektromyogrammot).. Apnoenak definíciószerűen az oronazális légáramlás legalább 10 szekundumos hiányát, hypopnoenak a légáramlás amplitúdójának legalább 50%-os redukcióját tartottuk, amely legalább 10 másodpercig tart és/vagy a véroxygén szaturációja 4%-os eséséhez, vagy fiziológiai arousal-hoz vezet (legalább 3 másodperces alfa aktivitás). Apnoe-hypopnoe indexet képeztünk (AHI), az alvásóránkénti apnoék és hypopnoék összegének átlagértéke.

A jelenlegi diagnosztikus alapelvek szerint súlyos OSAS-nak bizonyul, ha az apnoe/hypopnoe index>30 esemény/óra, közepesen súlyosnak, ha az apnoe/hypopnoe index nagyobb, mint 15, de kisebb 30 esemény/óra és enyhének, az apnoe/hypopnoe index nagyobb, mint 5, de kisebb 15 esemény/óra

 

 

A szűrés eredményei

A kérdőíves szűrés alapján az OSAS gyanús betegek között az alaptünetek, illetve szövődményes kórképek megoszlását a 2. ábra ábrázolja. OSAS-ra alaposan gyanús 3 % a OSAS feltételezhető 20% és OSAS-ban vélhetően nem szenvedők aránya 77% volt a kérdőíves szűrés értékelése során. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy az alapos OSAS gyanú esetén a veszélyes szövődmények jelenléte soronkívüliséget jelentsen az alváslaboratóriumi vizsgálatra történő besoroláskor.

Az 50 OSAS-ra valamilyen mértékben gyanús személy között 6% volt hipertóniás, 6% diabeteszes, 58% túlsúlyos, 70% panaszkodott mentális deficittünetekre, 4%-uk esetében kardiális-cerebrovaszkuláris esemény, 4 %-ukban elalvásos közlekedési baleset fordult elő az anamnézisben (3.ábra).

 

Az alváslaboratóriumi vizsgálatok eredményei

Az alváslaboratóriumban megvizsgált betegek száma 47 volt. A behívási sorrendet a súlyossági fokozat adta, így elsősorban az alaposan gyanús személyek kerültek sorra. Néhány esetben számolnunk kellett azzal, hogy a behívott személy nem működik együtt velünk. A 50 alaposan gyanús személy közül  csupán  3 utasította vissza a poliszomnográfiás vizsgálatot. Az mindenesetre magáért beszél, hogy  panaszok és tünetek által terhelt alaposan gyanús csoport tagjai minden akadálytól függetlenül könnyen behívhatók voltak.

A 47 vizsgált személy közül 15 súlyos OSAS betegnek, 13 közepes- illetve enyhe OSAS betegnek bizonyult. További 14 személy az alvásfüggő légzészavarok valamilyen egyéb formájában szenvedett. 1 alvásfüggő mozgászavart, 4 eddig még nem tisztázott alvás-ébrenlét zavarban szenvedő beteget találtunk. (4. ábra)

A poliszomnográfiás vizsgálatok során a súlyos OSAS-ban szenvedők alvásstruktúrája a következő eredmények voltak jellemzők:

1.         A lassú hullámú mély alvás (slow wave sleep) aránya az alvás mennyiség egészéhez viszonyítva: 10,9±2,8%, (normál tartomány:16-26%)

2.         Az alvásfüggő légzés patogén epizódhoz köthető mikroébredési index: 39,5±13,6 esemény/óra (normál tartomány:0-20 esemény/óra)

3.         A nappali alváskésztetés fokát objektíven tükröző multiplex alvás latencia teszt eredménye:7,8±3,4 perc (10 perc alatti latencia érték egyértelműen kóros)

 

Terápiás eredmények

Az OSAS esetében különösen áll, hogy minden beteg a kórkép egyéni kombinációjával rendelkezik. Ennek gondos feltérképezése, a kórkép egyéni profiljának megrajzolása alapvetően fontos az egyénre szabott, várhatóan sikeres, hosszabb távon is eredményes terápiának.

Az OSAS egyénre szabott terápiás stratégiáját az alábbi tényezők határozzák meg:

·        Tisztázni kell, van - e  a kórkép hátterében jól azonosítható anatómiai ok?

·        Van - e a háttérben  az OSAS okaként azonosítható elsődleges kórkép? (hyper- és hypothyreosis, acromegalia stb.)

·        Meg kell állapítani az adott kórkép klinikai súlyosságát

- a jellemző klinikai tünetek (nappali alváskésztetés, reggeli fejfájás és tompaság, felsőlégúti gyulladások, reggeli szájszárazság, hypertonia, személyiségváltozás, memória problémák),

- az adott kórkép előrehaladott stádiumát jelző veszélyes szövődmények (feltűnő napközbeni álmosság, cor pulmonale, szívritmuszavar, éber állapotban is észlelhető hypoxia, illetve hypercapnia, polyglobulia, a kórelőzményi adatokban progresszió, stroke, myocardiális infarktus, balesetveszély),

- a poliszomnográfia és elektrofiziológiai vizsgálatok eredményei (apnoe index, minimális O2 saturáció értékek, alvás latencia értékek) alapján.

·       Mindezek, illetve az egyes kezelési módok várható előnyős, illetve hátrányos hatásainak számbavétele alapján születhet meg az adott beteg esetében a terápiás stratégia.

 

Az enyhe OSAS betegek esetén elsősorban életmód- és gyógyszeres terápiát alkalmaztunk. Az életmód-terápiák között az alvás higiénés ismereteket, célzott testsúlycsökkentési tréninget, komplex – pszichés vezetést is magába foglaló - tréninget, gyógyszeres megszorításokat alkalmaztunk. A gyógyszeres kezelés során szerotonin reuptake gátlókat, fluoxetin, cilazaprilt, theophyllint vettünk igénybe. A középsúlyos OSAS betegek esetén e két módszer mellett a mechanikus kezelés mindkét - szájprotézisek és CPAP - formáját igénybe vettük, szükség szerint. A súlyos OSAS betegek kezelésének tengelyében a CPAP terápia állt.

A mechanikus kezelés eszköze a CPAP készülék volt. BIPAP készüléket csak a beállítás során használtunk. A 15 súlyos OSAS beteg közül 11 esetben elvégeztük az alváslaboratóriumi beállítást, a titrálást. 8 beteg számára volt indokolt a CPAP készülékkel történő kezelés. Ezeket a betegeket a gondozás szakmai szabályai szerint jelenleg is ellenőrizzük.

 

Diszkusszió

Az excesszív nappali aluszékonyság (EDS) az obstruktív alvási apnoe szindróma gyakori tünete. Az EDS kimagasló rizikó faktora a munkahelyi és közlekedési baleseteknek. 218 többműszakos munkakörben dolgozó őrző-védő munkavállaló OSAS-ra történő kérdőíves szűrése során a dolgozók 23%-ában találtunk OSAS gyanút. A kiszűrt személyeket alváslaboratóriumban történő poliszomnográfiás vizsgálatnak vetettük alá, melyek igazolták a kérdőíves szűrés gyanúját. A súlyosság mértékét az irodalmi adatok alapján, az apnoe/hypopnoe index, nagyobb, mint 30 esemény/óra értéke jelentette. A nappali alváskésztetés mértékét alváslaboratóriumban nappal végzett multiplex alvás latencia vizsgálattal határoztuk meg. A különböző mértékben OSAS-tól szenvedő betegeket kezeltük és gondozzuk. A súlyos OSAS-ban szenvedők nappali alváskésztetése kóros mértékben fokozódik, és a többműszakos munkakörülmények között figyelmük, koncentráló képességük, vigilanciájuk, munka,, és kognitív teljesítményük társaikhoz képest jelentős mértékben hanyatlik. Az alvásfüggő légzészavarok a neurophysiológiai deficit tünetek kapcsolatát legszélesebb körben a Wisconsin Sleep Cohort Study-ban tanulmányozták. 841 munkavállalót éjjeli poliszomnographias körülmények között vizsgálták. A multiplex regressziós analízis kimutatta, hogy negatív korreláció van az apnoe/hypopnoe index és a psychomotoros teljesítőképesség között.(18) A betegeket ilyen irányú adekvát terápiával ellátva, azonban deficit tüneteik, aluszékonyságuk megszűnik, teljesítményük javul.(19) A többműszakos munkakörben dolgozó, primér alvás betegségben (OSAS, narkolepszia, nyugtalan láb szindróma) szenvedő munkavállalók a munkahelyi balesetek szempontjából magas rizikójú csoportnak tekintendők.(20) Ebben a csoportban az alvásfüggő légzészavarok kiszűrése és kezelése nemcsak a beteg számára pozitív kihatású, hanem a munkahelyi és közlekedési balesetek, a figyelem zavarából és az elalvásból származó hibák megelőzésében alapvető jelentőségű.(21)

 

Irodalomjegyzék

 

1.         George CF.: Driving and automobile crashes in patients with obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome

Thorax. 2004 Sept. 59(9):804-7.

2.         Klein E., Koren D., Arnon I.: No evidence of sleep disturbance in post-traumatic stress disorder: a polysomnographic study in injured victims of traffic accidents

Isr. J. Psychiatry Relat. Sci. 2002 39(1):3-10

3.         Lavie P.: Sleep apnea in industrial workers in San Marino population

In: Guilleminault C, Lugaresi E (eds.): Sleep/Wake Disorders.Natural History, Epidemiology, Long term Evolution

New York Raven Press 1983 127-135.

4.         Sassani A., Findley L.J., Kryger M.: TM Reducing motor-vehicle collisions, costs, and fatalities by treating obstructive sleep apnea syndrome

Sleep. 2004 May 27(3):453-8.

5.         Young T., Palta M., Dempsey J.: Occuerence of sleep disordered breathing among middle- aged adults

N Engl. J. Med. 1988 328, 1230- 1235.

6.         Kryger H. M., Roos R., Delaine K.: Utilization of health care servicies in patients with severe obstructive sleep apnea

Sleep, 1996 19, 111-117.

7.         Hoffstein V., Rubintstein I., Mateika S.: Determinants of blood pressure in snorers.

Lancet, 1984 2, 992-994.

8.         Howard M.E., Desai A.V., Grunstein R.R.: Sleepiness, Sleep Disordered Breathing and Accident Risk Factors in Commercial Vehicle Drivers

Am J Respir Crit Care Med. 2004 Aug 1

9.         Tzementzis S.A., Gilla J.S., Hitchkock E.R.: Diurnal variation and activity during the onset of stroke.

Neurosurgery, 1985 17, 901-904.

10.        Bassetti  C., Aldrich M.S.: Sleep apnea in acute cerebrovascular  disease

Sleep, 1999 22,2, 217- 228,

11.       Desai A.V., Ellis E., Wheatley J.R.: Fatal distraction: a case series of fatal fall-asleep road accidents and their medicolegal outcomes

Med J Aust. 2003 Apr 21;178(8):396-9.

12.       Koskenuovo M., Partinen M., Kaprio J.: Snoring as a risk factor for hypertension and angina pectoris

Lancet 1985 1, 893-896.

13.       Masa Jimenez J.F., Rubio Gonzalez M., Findley L.J.: Sleepy drivers have a high frequency of traffic accidents related to respiratory effort-related arousals

Arch Bronconeumol. 2003 Apr. 39(4):153-8.

14.       Carter N., Ulfberg J., Nystrom B.: Sleep debt, sleepiness and accidents among males in the general population and male professional drivers

Accid. Anal. Prev. 2003 Jul. 35(4):613-7.

15.       Jennum P.J., Sjol A.: Cognitive symptoms in persons with snoring and sleep apnea. An epidemiologic study of 1.504 women and men aged 30-60 years.

The Dan-MONICA II study. Ugeskr Laeger 1995 Nov. 157(45):6252-6.

16.       Orth M., Rasche K., Malin J.P.: Accidents caused by sleepiness--prediction by neurophysiologic/psychologic testing and simulated driving studies

Biomed Tech (Berl). 2003 Mar. 48(3):55-61.

17.        Köves P : Az obstruktív alvási apnoe szindróma, Springer, 1998.

18.       Shiomi T., Arita A.T., Sasanabe R.: Falling asleep while driving and automobile accidents among patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome

Psychiatry Clin. Neurosci. 2002 Jun. 56(3):333-4.

19.       Ulfberg J., Jonsson R., Edling C.: Improvement of subjective work performance among obstructive sleep apnea patients after treatment with continuous positive airway pressure

Psychiatry Clin. Neurosci. 1999 Dec. 53(6):677-9.

20.       Sauter C., Asenbaum S., Popovic R.: Excessive daytime sleepiness in patients suffering from different levels of obstructive sleep apnoea syndrome

J Sleep Res 2000 Sep. 9(3):293-301.

21.       Ulfberg J., Carter N., Edling C.: Sleep-disordered breathing and occupational accidents

Scand. J. Work Environ. Health 2000 Jun. 26(3):237-42

 

< Vissza / Back